kerkdienst                                                                                                                                                                                                                        

Privacyverklaring

Ingangsdatum 11-05-2020 om 20:34

Privacyverklaring SKG Collect

Deze website wordt beheerd door de Hervormde gemeente Barneveld. We vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met de persoonsgegevens van gebruikers van SKG Collect die in ons bezit zijn gekomen. Gebruikers van SKG Collect zijn Kerkleden /Betrokkenen van onze gemeente.

Voor ons is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. In deze privacyverklaring geven wij uitleg over persoonsgegevens die we verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Persoonsgegevens en doeleinden

Door gebruik te maken van SKG Collect of www.skgcollect (hierna: de website) laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Persoonsgegevens zijn gegevens die zijn te herleiden en iets zeggen over een bepaalde natuurlijke persoon, of individu. Persoonsgegevens die wij vastleggen zijn o.a. naam, adres, telefoonnummer e- mailadres etc.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het leveren van onze diensten / bestellingen;
  • Het afhandelen van betalingen;
  • Het opnemen van contact indoen u hierom verzoekt;
  • Het afhandelen van vragen en verzoeken.

Naast een zorgvuldige omgang van persoonsgegeven, die vanwege een goede uitvoering van onze werkzaamheden in ons bezit zijn gekomen, is de verwerking van financiele mutaties onze verantwoordelijkheid maar niet de inhoud hiervan.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Persoonsgegevens worden alleen aan andere bedrijven of instellingen verstrekt als dat nodig is voor de dienst, wanneer u hiervoor toestemming heeft gegeven of als wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als een overheidsinstantie dat vordert bij een vermoeden van een misdrijf).

Wij werken met bepaalde bedrijven samen, zoals ICT-dienstverleners en een hostingbedrijf. Deze partners kunnen dus uw persoonsgegevens krijgen. Dit is nodig om u de juiste dienst te leveren. Indien van toepassing is met deze partijen een Verwerkersovereenkomst afgesloten.

Indien een toezegging of bijdrage voor een LRP actie wordt gedaan, dan worden de hierop betrekking hebbende gegevens niet zichtbaar voor de lokale kerkelijke gemeente, maar automatisch doorgestuurd naar het LRP systeem.

De persoonsgegevens zullen door de Verwerker "Betaalgroep Nederland B.V.", waarmee een bewerkersovereenkomst is afgesloten, maximaal een jaar worden bewaard of zoveel langer als wettelijk verplicht is.

E-mail

Wij versturen SKG Collect e-mailnieuwsbrieven met uitleg over de laatste updates. Dit is belangrijke informatie voor gebruikers van SKG Collect. Er wordt bij het verzenden van e- mailnieuwsbrieven geen gebruik van een systeem waarbij inzicht wordt verkregen over de wijze waarop deze e-mails worden geopend. Ook kan niet bekeken worden of de link in de e- mail aangeklikt wordt. Ons registratiesysteem maakt het mogelijk om selecties aan te maken, waardoor we gericht specifieke doelgroepen kunnen benaderen.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in dit Privacy- en Cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken. Uw accountgegevens bewaren wij tot twee jaar na de laatste activiteit in uw account, of langer indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn voor bijvoorbeeld de Belastingdienst.

Gegevens die u ons toezendt via een contactformulier, chatbericht of e-mail bewaren wij zolang als nodig is om uw vraag of verzoek volledig af te handelen.

Bezoek website en gebruik van cookies

Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat (waaronder een pc, tablet of smartphone) van de websitebezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat.

Op onze website worden cookies of vergelijkbare technologieen gebruikt, waarbij informatie op het apparaat wordt opgeslagen en/of uitgelezen (voor het leesgemak worden alle dergelijke technieken hier verder ‘cookies’ genoemd), om:

  • de functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies);
  • het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytics cookies);
  • het internetaanbod voor u interessanter te maken middels het tonen van reclame welke aansluit bij uw belangstellingen (advertentiecookies);

Let op: de privacy policy van derde partijen kan regelmatig wijzigen.

Technische of functionele cookies

Sommige cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de website goed werken en dat uw gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Zo kunnen er bijvoorbeeld cookies worden gebruikt om lettertypes goed te renderen, of om uw gebruikssessie te kunnen onthouden op de webserver zodat u de website kunt bekijken.

Analytics cookies

Deze site gebruikt Google Analytics cookies, zodat Google ons inzicht kan geven in hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om ons informatie over de effectiviteit van onze campagnes te kunnen bieden. De informatie die we daarbij verkrijgen wordt met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Wij hebben een bewerkersovereenkomst gesloten met Google waarin afspraken zijn vastgelegd over de omgang met de verzamelde gegevens. Hierin hebben wij Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Google kan, echter, informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier verder geen invloed op. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google Analytics kunt u vinden in het Privacybeleid van Google.

Advertentiecookies

Deze site maakt geen gebruik van Advertentiecookies.

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens. Wij maken met name gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u zich registreert. De persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en de daarmee verenigbare doeleinden.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze Website zijn verbonden. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen via de contactgegevens hieronder.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die we over u hebben vastgelegd of deze laten wijzigen of verwijderen. U kunt uw wijziging of afmelding schriftelijk of per e-mail doorgeven.

Wij zijn verplicht om een bewijs van identiteit te vragen voordat we u informatie mogen verstrekken over uw persoonlijke gegevens in onze administratie. U kunt hiervoor een verzoek indienen per brief, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, gericht aan SKG:

Naam gemeente

Hervormde Gemeente Barneveld
Gasthuisstraat 5
3771 HE Barneveld

Website: www. hervormdbarneveld.nl
E-mailadres:kerkelijkbureau@hervormdbarneveld.nl
Telefoon: 0342-415132